Lotfi Zadeh Academy

Texnologiyanın ürəyi burada atır!

Normal heading 4ghn

Niyə məhz Lotfi Zadeh Academy ?

Bu akademiyanın məqsədi insan istifadəsini minimuma endirərərk üzvlərə yüksək keyfiyyətli təlim proqramları və onlayn kurslar təklif etməkdir.

Əlçatanlıq və Çeviklik

Akademiya üzvləri olduqları yerdən asılı olmayaraq bu kurslara daxil ola, vaxt və məkan məhdudiyyəti olmadan təlim ala bilərlər.

 Hərtərəfli Təlim Məzmunu

Bu, üzvlərə bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verən müxtəlif səviyyələr üzrə geniş kurslar təklif edir. Bu yolla akademiya üzvləri öz təcrübə sahələrini genişləndirə bilərlər.

İnteraktiv Öyrənmə

Onlayn platformalar iştirakçılara interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə daha effektiv təlim keçmək imkanı verir. Bundan əlavə, kursun məzmunu ən son elmi inkişaflar işığında daim yenilənə və yenidən qurula bilər.
— What we offer

Level up your skills

Our school has been training students for decades. Our subject matter experts include some of the leading experts in their fields in business globally. 
  • Real cases analysis
  • Distinguished speakers
  • Interactive webinar sessions
  • Integrative business courses
  • Cutting-edge experts

500+

Happy learners

Komandamız

We have a team of instructors made up of professionals from different fields who share their knowledge to help you get started in data science.

Josh Stobbard

Data Analyst

Bryan Weiner

Business Analyst

Wendy Johnson

Machine Learning Engineer
— Level up

Proqram və kurslarımız

We’ve helped individuals like you obtain the training and credentials they need to deliver expert advice and provide quality services. Now it’s your turn to help others.
— Accessible courses
Write your awesome label here.
— Detailed presentations
Write your awesome label here.

Yeniliklərlərdən xəbardar ol !

Sign up for insider tips and professional news. We keep things digital and easy.
Thank you!
Drag to resize

Our academy is coming soon...

Thank you!
— Connect with us on social

Follow us on Instagram for more tips

Drag to resize
Drag to resize
Drag to resize
Drag to resize